2019-01-09 16:51

Nowe regulacje w 2019 r.

W 2019 r. w życie weszło szereg nowych regulacji.

Minimalne wynagrodzenie

Stawka minimalnego wynagrodzenia wzrosła z dniam 01.01.2019 r. z kwoty 8,84 € do kwoty 9,19 €. W 2020 r. minimalna stawka wynagrodzenia ma wzrosnąć do kwoty 9,35 €.

Tymczasowa praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (Brückenteilzeit)

Nowa regulacja – tymczasowa praca na niecały etat (Brückenteilzeit) - służyć ma ułatwieniu osobom zatrudnionym pogodzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Od 01.01.2019 r. nowe regulacje pozwalają pracownikom na podejmowanie pracy na czas określony (do 5 lat) w niepełnym wymiarze czasu pracy, a następnie powrót do wcześniej ustalonego wymiaru czasu pracy.

Ubezpieczenie społeczne

Pracownicy i pracodawcy w dalszym ciągu zobowiązani są po połowie do odprowadzania składek na ubezpieczenie socjalne. Od 01.01.2019 r. nie dotyczy to jednak – jak dotychczas – ogólnej składki ubezpieczeniowej lecz również ustalanej indywidualnie przez poszczególną kasę chorych składki dodatkowej.

Granica wymiaru składki na ubezpieczenie rentowe i chorobowe została podniesiona.

Składka na ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa wzrosła od nowego roku o 0,5 punktu procentowego na 3,05 procent miesięcznych dochodów brutto.

Natomiast składka na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia została zmniejszona z 3 na 2,5 procent miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą z niewielkimi dochodami płacić będą w przyszłości niższe składki na ubezpiecznie chorobowe. Minimalna składka na poczet ubezpieczenia chorobowego została zminejszona z kwoty 340,00 € na kwotę 170,00 €.

Pomoc socjalna i zasiłek dla bezrobotnych II

Podstawowa stawka świadczeń socjalnych i zasiłku dla (długotrwałych) bezrobotnych II wzrosła o 8,00 €. Osoby żyjące samotnie otrzymywać będą od 01.01.2019 r. - 424,00 € miesięcznie. Wzrosną również podstawowe składki świadczeń przyznawane na dzieci i młodzież.

Opodatkowania

Kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag) wzrośnie od 01.01.2019. r. z kwoty 7.620,00 € na 7.812,00 €.

Ponad to termin składania corocznych deklaracji podatkowych dla wszystkich osób prowadzących działalność zarobkową został przedłużony. W przyszłości podatnicy zobowiązani będą do składania oświadczeń podatkowych za rok ubiegły do 31 lipca, a nie jak dotychczas do 31 maja.

Zasiłek rodzinny (Kindergeld)

Od 1 lipca 2019 r. zasiłek rodzinny wzrośnie o 10,00 € za każde dziecko.

  do 30.06.2019 od 01.07.2019
pierwsze dziecko 194,00 € 204,00 €
drugie dziecko 194,00 € 204,00 €
trzecie dziecko 200,00 € 210,00 €
każde następne dziecko 225,00 € 235,00 €

 

—————

Powrót


Kontakt

Rechtsanwälte Lassonczyk & Perdeus

Bismarckstr. 30
59065 Hamm


Tel: 02381-4262060
Fax: 02381-4262028