2014-05-28 12:19

Pozbawienie prawa jazdy - nowy system punktów karnych

Od 1 maja 2014 r. w Niemczech wszedł w życie nowy system punktów karnych.

Do najważniejszych zmian nowego systemu należą:

 1. tzw. granica wpisu do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego podniesiona została z 40,00 € na 60,00 €;
 2. zamiast 18 istnieje teraz tylko 8 punktów;
 3. zniesiono przedłużenie terminu zatarcia przy nowych wykroczeniach kierowców;
 4. zniesiono obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniach przy nowych wykroczeniach kierowców.

Wykroczenia i czyny karalne

Granica za wykroczenia za naruszanie przepisów ruchu drogowego po 1 maja 2014 r. podniesiona została z kwoty 40,00 € na 60,00 €. Do ewidencji wpisywane są tylko te wykroczenia, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Te wymienione zostały w niemieckim rozporządzeniu dotyczącym prawa jazdy (Fahrerlaubnis-Verordnung, skrót FeV). Wykroczenia nie wyniemione w rozporządzeniu nie podlegają wpisowi niezależnie od wysokości grzywnej.

Do tej pory do dokonania wpisu do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wystarczające było, że popełniony czyn karalny „miał związek z ruchem drogowym”. Według nowych przepisów czyn taki ze względu na szczególny ciężar czynu wymieniony musi być w przepisach FeV.

Według nowych przepisów niektóre czyny karalne skutkują zawsze wpisem do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:

 • jazda bez ważnego uprawnienia do prowadzenia pojezdów mechanicznych (Fahren ohne Fahrerlaubnis)
 • niedozwolone oddalenie się z miejsca wypadku (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort)
 • stworzenie zagrożenia ruchu drogowego (gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr)
 • zagrożenie ruchu drogowego (Gefährdung des Straßenverkehrs)
 • prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu (Trunkenheit im Straßenverkehr)

Inne wymienione w rozporządzeniu FeV czyny karalne prowadzą do dokonania wpisu do ewinecji tylko w przypadku, kiedy na kierowcę nałożony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych:

 • wymuszenie (Nötigung)
 • nieumyślne uszkodzenie ciała (fahrlässige Körperverletzung)
 • nieumyślne spowodowanie śmierci (fahrlässige Tötung)
 • nieudzielenie pomocy (unterlassene Hilfeleistung)
 • zamroczenie (Vollrausch)
 • nieuzasadnione nadużywanie tablic rejestracyjnych (Kennzeichenmißbrauch)

System punktów

Nowy system punktów podzielony został na cztery stopnie: zastrzeżenie (1-3 punkty), upomnienie (4-5 punktów), ostrzeżenie (6-7 punktów) oraz odebranie prawa jazdy (od 8 punktów).

Nie każde wykroczenie prowadzi automatycznie do wpisu do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Upomnienie do kwoty w wysokości 55,00 € nie są wpisywane do ewidencji.

Od 1 maja 2014 r. za wykroczenia przyznawany jest 1 punkt, przy rażących wykroczeniach z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych przyznawane są 2 punkty, natomiast za czyny karne z cofnięciem prawa jazdy przyznaje się aż 3 punkty. Liczba przyznanych punktów związana jest z okresem ich zatarcia (patrz poniżej).

Punkty, które przyznane zostały przed 1 maja 2014 r. przelicza się odpowiednio na wartość punktową obowiązującą po 1 maja 2014 r. Punkty za dotychczasowe wykroczenia ruchu drogowego, które według nowych przepisów nie prowadzą do wpisu do eweidencji, zostaną wykreślone.

Delikt

dotychczasowe punkty

nowe punkty

niezastosowanie sią do sygnałów świetlnych, przejazd na czerwonym świetle

3

2

kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu –

0,8 promila

4

2

zagrożenie ruchu drogowego

pod wpływem alkoholu

7

2

prowadzenie rozmowy przez telefon

komórkowy

1

1

przekroczenie dozwolonej prędkości o 21 km/h

(teren zabudowany)

1

1

przekroczenie dozwolonej prędkości

od 31 do 40 km/h

(teren zabudowany)

3

2

przekroczenie dozwolonej prędkości o 21 km/h

(teren niezabudowany)

1

1

przekroczenie dozwolonej prędkości

od 51 do 60 km/h

(teren niezabudowany)

4

2

niebezpieczne wyprzedzenie pojazdu

2

1

niezastosowanie się do nakazu pierszeństwa

przejazdu

3

1

 

Terminy zatarcia

Zmieniły się także terminy „przedawnienia“ punktów, które uległy przedłużeniu. Do tej pory przy wykroczeniach ruchu drogowego punkty przedawniały się po 2 latach, a przy czynach karalnych w terminie 5 lub 10 lat.  Od 1 maja 2014 r. nowe punkty przedawniają się po 2,5; 5 i 10 latach. Obowiązujące od 1 maja 2014 r. terminy „przedawnienia” są terminami stałymi. Odmiennie do dotychczas obowiązujących przepisów terminy „przedawnienia” nie ulegają przedłużeniu przy popełnieniu dalszego wykroczenia w okresie „przedawnienia”. Oznacza to, że po jego upływie punkty karne są automatycznie anulowane.

Termin przedawnienia rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia decyzji administracyjnej lub wyroku, nie natomisat z dniem popełnienia wykroczenia bądź czynu karnego.

Dla wpisów do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego dokonanych przed 1 maja 2014 r. obowiązują dotychczasowe okresy zatarcia.

 

punkty

okres zatarcia

wykroczenie

1 punkt

 2,5 roku

rażące wykroczenie

2 punkty

 5 lat

czyny karalne z odebraniem prawa jazdy

2 punkty

 5 lat

czyny karalne z cofnięciem prawa jazdy

2 punkty

10 lat

 

Redukcja punktów

Zmianie uległy również przepisy dotyczące zmniejszenia liczby punktów karnych. Dotychczas przez uczestnictwo w szkoleniu dla kierowców zredukować można było od 2 do 4 punktów karnych. Według nowych przepisów możliwość ta została znacznie ograniczona.

Jedynie kierowcy posiadający najwyżej 5 punktów mogą zredukować 1 punkt przez dobrowolne uczestnictwo w szkoleniu kierowców. W szkoleniu można uczestniczyć jednak nie częściej niż raz w ciągu 5 lat. Kierowcy, którzy przekroczyli liczbę 5 punktów karnych nie mogą natomiast korzystać z możliwości zmniejszenia liczby punktów karnych przez uczestnictwo w szkoleniu.

—————

Powrót


Kontakt

Rechtsanwälte Lassonczyk & Perdeus

Bismarckstr. 30
59065 Hamm


Tel: 02381-4262060
Fax: 02381-4262028