2015-08-28 10:56

Zasiłek rodzinny (Kindergeld)

Dnia 10 lipca 2015 r. niemiecka Rada Federalna (Bundesrat) zatwierdziła zwiększenie stawki zasiłku rodzinnego.

W związku z tym miesięczna stawka zasiłku podwyższona została z mocą wsteczną od 01 stycznia 2015 r. o 4,00 €.

Niemieckie Kasy Rodzinne (Familienkassen) wypłacać będą nowe stawki zasiłku od września 2015 r. Nadpłata zasiłku za okres od stycznia 2015 r. nastąpi najpóźniej od października 2015 r.

Panadto od 01 stycznia 2016 r. zasiłek rodzinny wzrośnie ponownie o 2,00 €.

Miesięczna stawka zasiłu rodzinnego zwiększy się więc w sposób następujący:

 

do 31.12.2014

od 01.01.2015

od 01.01.2016

pierwsze i drugie dziecko

184,00 €

188,00 €

190,00 €

trzecie dziecko

190,00 €

194,00 €

196,00 €

od czwartego dziecka

215,00 €

219,00 €

221,00 €

 

Prawo do zasiłku rodzinnego powstaje z miesiącem narodzin dziecka i trwa bez ograniczeń do jego 18-tych urodzin. Upoważnionymi do pobierania zasiłku rodzinnego są rodzice dziecka bądź osoby uprawnione do sprawowania władzy rodzicielkiej nad dzieckiem. Zasiłek rodzinny wypłacany jest na pisemny wniosek. Wniosek o świadczenia rodzinne można postawić nawet do 4 lat wstecz.

Prawo do zasiłku rodzinnego dla pełnoletnich dzieci przedłużone zostaje przez kształcenie zawodowe dziecka (studia, praktyka, kształcenia zakładowe itp.). W tych przypadkach prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do 25 roku życia dziecka. Prawo do zasiłku w stosunku do dzieci pełnoletnich wygasa po ukończeniu kształcenia zawodowego lub studiów wyższych, jeżeli dzieci wykonują regularną pracę zarobkową i zarabiają powyżej 450,00 € miesięcznie. Zasiłek rodzinny wypłacany jest także w tzw. przerwach przymusowych w kształceniu dziecka (np. pomiędzy ukończeniem szkoły a rozpoczęciem studiów) przez okres 4 miesięcy. Zasiłek rodzinny wypłacany jest również w przypadku dzieci pełnoletnich, jeżeli dziecko pomimo poważnach starań nie znalazło dla siebie miejsca nauki zawodu.

—————

Powrót


Kontakt

Rechtsanwälte Lassonczyk & Perdeus

Bismarckstr. 30
59065 Hamm


Tel: 02381-4262060
Fax: 02381-4262028